سانا حساب

home_seo_pay_icon1

آغاز فعالیت

سانا حساب از سال 1389 در دو زمینه اصلی حسابداری و مشاوره مالیاتی فعالیت خود را آغاز نمود و اینک با تکیه بر فاکتورهایی همچون تجربه، دانش فنی و تسلط بر قوانین خدمات خود را به شیوه ای نوین و اثرگذار به مشتریان ارائه میدهد. .

home_seo_pay_icon2

ماموریت سانا حساب

سانا حساب ضمن توجه به نیاز مشتری در تلاش است تا با بررسی آستانه‌ی اهمیت در اجرای روش‌های حسابداری، و رعایت ویژگی‌های «به موقع‌بودن» و «قابلیت اتکای» اطلاعات حسابداری، نظم مالی را در شرکت‌ها طرف قرارداد پیاده نماید.

اهم فعالیتهای ما

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است…

تهیه صورت های مالی

مجموعه کاملی از صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی (شامل خلاصه‌ای از اهم رویه‌های حسابداری و توضیحات تکمیلی) تنظیم میگردد

تنظیم اظهار نامه مالیاتی

بررسی و تهیه یادداشت سود و ضرر های سالیانه مالی و گزارشات نرم افزار اموال و داراییهای ثابت است ، این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است…

خدمات وکالت امور مالیاتی

انجام امور حسابداری و حسابرسی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه،انجام امور مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سال مالی شرکتها و موسسات،مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی…

تحریر دفاتر قانونی حسابداری

شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل) نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سالآینده نمایند.لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد …

برخورداری از معافیت های مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی، شرط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی و معافیت از پرداخت علی الحساب است…

اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده

طبق قانون ثبت شرکتها، هر شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی …

اخذ و یا تمدید گواهی ارزش افزوده

طبق مفاد دســـــــتورالعمل اداری سازمان امور مالیاتی حسابرس مالیاتی باید گزارش مالیاتی را همراه با مســـتندات مربوطه به مودی تسلیم کرده تا وی به نحو مقتضی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که …

آخرین اخبار مالیاتی